Re-integratie in de zakelijke dienstverlening

De sector zakelijke dienstverlening is divers. Wanneer uw werkgever tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raakt en wilt u daarbij hulp hebben of als werkgever om zoveel mogelijk schadelast beperken, dan kunt u contact opnemen met Percuris.

Onze medewerkers hebben een ruime ervaring in de zakelijke dienstverlening en zijn bekwaam om mensen te bemiddelen  in de sector en naar andere sectoren die aansluiten bij hun kwaliteiten.

Testmodules

U kunt daarbij gebruik maken van de testmodules van Percuris om zodoende inzicht te krijgen waar uw vervolg carrière mogelijkheden liggen .Daarnaast maken wij gebruik van de expertise van een psycholoog gespecialiseerd in de MBTI, zodat uw carrière een goed vervolg krijgt.

Onze coaches zijn met name gespecialiseerd in complex verzuim: werknemers die te maken hebben (gehad) met een burn-out, ADHD, ADD, stoornissen in het autistische spectrum, bi-polaire stoornissen, schrizofrenie, pychoses, manies, angstklachten of depressie.

Onze visie

Percuris gelooft in ‘Gewoon doen werkt’. Door leren werken eigen kansen vergroten. Wij handelen daadkrachtig en resultaat gericht en hebben daarom de juiste specialisten in huis om te zorgen dat re-integratietrajecten succesvol zijn.

U mag van ons verwachten dat wij goed op de hoogte zijn van de Wet en Regelgeving Sociale Zekerheid. Onze dienstverlening voldoet altijd aan de eisen die het UWV stelt vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast is ons doel het voorkomen van een loonsanctie voor u als werkgever.

Wat kost onze dienstverlening?

Het inhuren van een re-integratiecoach kost werkgevers in het onderwijs € 90,- per uur. Een spoor 1-traject kunt u bij ons ook afnemen voor een vaste prijs. Een arbeidsdeskundig onderzoek kost (los) € 1000,- en in combinatie met een spoor 1-traject € 750,-.

of stel een vraag

Uw vraag wordt zorgvuldig behandeld!